Spike Chair

Spike Chair หรือเก้าอี้หนามออกแบบโดย Alexander Lervik นักออกแบบชาวสวีเดน สร้างจากท่อนไม้ที่หลายๆ ท่อนคล้ายๆ เตียงตะปู แต่ถึงจะเหมือนกับเตียงตะปูของโยคี แต่ Spike Chair กลับได้แรงบันดาลใจมาจากฝนที่ตกหนัก น้ำหนักของคนที่นั่งลงบนเก้าอี้จะถูกเฉลี่ยตามท่อนไม้แอสทั้ง 60 ท่อนโดยปลายไม้แต่ละท่อนถูกตัดออกมาให้เข้ากับสรีระของร่างกายคน และ ด้านล่างท่อนไม้เสียบไว้กับท่อที่เชื่อมไว้กับแผ่นเหล็กหนา 3 มิล

Spike Chair

ที่มา : Alexander Lervik